Technologia CIPP

 

Documentatie HI-Tec Pipe Rehabilitation

 
 

 

 

 

 

 

Hi-Tec pipe Rehabilitation face posibil municipalităților de a folosi tehnologia CIPP astfel reduc�nd semnificativ cheltuielile.

Despre Noi
Servicii
Carieră
Robotică
Senzori

Tehnologia CIPP

Menajare date
CCTV
Sonar
3D Laser
H2S Gaz